Prószyński J. 1976.
Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego.
Rozprawy Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 6., Siedlce, 1-260, illustrations 1-450, 218 maps.
Diagnostic illustration used by permision Prószyński, J.